Zmiana Agendy Konferencji 22-23.04.2015

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami, przestawiamy zaktualizowaną agendę Konferencji upowszechniającej metodę coachingu rodzinnego, wypracowaną w ramach projektu współfinansowanego przez EFS - "Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Powyższe zmiany skutkują przesunięciem godzin rozpoczęcia warsztatów:

- 22.04.2015 r. godz. 16.00, sala 327 – warsztat „Komunikacja w rodzinie” – prowadząca Emilia Żurek.

- 23.04.2015 r. godz. 10.00, sala 024 – warsztat „Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie” – prowadzący Ryszard Gąsierkiewcz.

Poniżej aktualna agenda Konferencji:

ŚRODA, 22 KWIETNIA 2015r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

budynek Audytorium Maximum, Aula im. Roberta Szumana

 

1000  – 1100                                         rejestracja uczestników

1100   POWITANIE UCZESTNIKÓW

            Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Kierownik projektu, Dziekan WSR UKSW

1105       OTWARCIE KONFERENCJI i SŁOWO WPROWADZAJĄCE

            Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW, Koordynator projektu

1115       WPROWADZENIE

            Prof. dr. Gernot Michael Müller – Wiceprezydent Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–Ingolstadt ds. współpracy międzynarodowej

SESJA PLENARNA

prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

1130RODZINA ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

            Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, ekspert projektu

1150PORADNICTWO RODZINNE W POSTEMODERNISTYCZNEJ RZECZYWISTOŚCI

– oczekiwania, wyzwania, ograniczenia

Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - UKSW/Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1210 – UBERLEGUNGEN ZUR NÜTZLICHKEIT AUSGEWÄHLTER FORMEN VON FAMILIENBETREUUNG IM LICHTE DER TRANSDISZIPLINÄREN KONZEPTE AUS DER LEADERSHIPFORSCHUNG (ROZWAŻANIA NAD PRZYDATNOŚCIĄ WYBRANYCH FORM TOWARZYSZENIA RODZINIE W ŚWIETLE TRANSDYSCYPLINARNYCH KONCEPCJI Z OBSZARU ZARZĄDZANIA)

Prof. dr. Uto Meier - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1230 –DYSKUSJA PLENARNA

1300 –1400              PRZERWA OBIADOWA (sala nr 024)

 

SESJA PANELOWA

JAKIEGO WSPARCIA POTRZEBUJE WSPÓŁCZESNA RODZINA?

prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz

1400PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPIERANIA INSTYTUCJI RODZINY W POLSCE

            Dr Tomasz Przesławski - Uniwersytet Warszawski, IPSiR

1420WIRKSAMKEIT TRANSAKTIONSANALYTISCHER KONZEPTE IM COACHING VON FAMILIEN – EIN ÜBERBLICK (Skuteczność analizy transakcyjnej w coachingowym wsparciu rodzin – przegląd zagadnień)

            Christoph Seidenfus - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1440WSPARCIE RODZINY PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE W NIEMCZECH

            Ks. dr hab. Artur Żuk - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1500COACHING RODZINNY W POLSCE W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI POMOCOWYCH

            Dr Agnieszka Regulska - UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną/ekspert projektu

1520 –1550              PRZERWA KAWOWA (sala nr 024)

1550GEGENWÄRTIGE FAMILIE IM GESUNDHEITSDISKURS (WSPÓŁCZESNA RODZINA W DYSKURSIE ZDROWOTNYM)

            Prof. dr Arndt Büssing - Uniwersität Witten/Herdecke

1610WYKORZYSTANIE RODZINNYCH ZASOBÓW W PRACY Z RODZINĄ – DOŚWIADCZENIA STOWARZYSZENIA KARAN

            Anna Chlebna, Dorota Szczęsna – Stowarzyszenie KARAN

1630 –1800                                                                                     DYSKUSJA PANELOWA

PSYCHOSPOŁECZNE WSPARCIE RODZINY

JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR DZIAŁAŃ PROFESJONALNYCH

PSYCHOSOZIALE (UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIE

ALS INTERDISZIPLINÄRER BEREICH DES PROFESSIONELLEN HANDELNS)

prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. dr Uto Meier

Uczestnicy:

dr Marta Kulesza - Akademia Pedagogiki Specjalnej/Stowarzyszenie KARAN - Warszawa

mgr Ryszard Gąsierkiewicz - coach/coach rodzinny, terapeuta

Franz Köppl - IFN, Niemcy

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, dr Agnieszka Regulska, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – UKSW

dr Tomasz Przesławski – UW IPSiR

Christoph Seidenfus, ks. dr hab. Artur Żuk - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

prof. Arndt Büssing - Universität Witten/Herdecke

Bożena Bereda – Stowarzyszenie KARAN

 

1600 –1730              WARSZTATY KOMUNIKACJI W RODZINIE  - sala nr 024

prowadzenie: mgr Emilia Żurek, psychosomatoanalityk, coach & mentor, mediator (maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)


 

CZWARTEK, 23 KWIETNIA 2015r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

budynek Audytorium Maximum, Aula im. Roberta Szumana

SESJA PANELOWA

PERSPEKTYWY I SZANSE ROZWOJU COACHINGU RODZINNEGO

prowadzenie: prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, ekspert projektu

1000PSYCHOLOGISCHE TECHNIKEN ZUR ERFASSUNG DER FAMILIENSYSTEME (PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RODZINNYCH)

            Prof. dr Joachim Thomas - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1025SELBSTREGULIERENDE MECHANISMEN IN DER UNTERSTÜTZUNG VON FAMILIEN (MECHANIZMY SAMOREGULACYJNE WE WSPARCIU RODZIN)

            Prof. dr Kathrin Maier – Koordynator naukowy ze strony Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–Ingolstadt

1050SPEZIFISCHE KRISENSITUATIONEN IM FAMILIENLEBEN ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DIE BERATUNGSPRAXIS (SPECYFICZNE SYTUACJE KRYZYSOWE W ŻYCIU RODZINY JAKO WYZWANIE DLA DZIAŁAŃ PORADNICZYCH)

            Teresa Loichen - koordynator projektu ze strony Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–Ingolstadt

1115REFLEXIONEN ZUR KOLLEGIALEN BERATUNG IM FAMILIENCOACHING (Coaching rodzinny – refleksje na podstawie sesji poradnictwa kolegialnego w ramach projektu)

            Prof. dr Ulrich Bartosch - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt

1000 –1135              Warsztaty: ZMIANA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W RODZINIE - sala nr 327

prowadzenie: mgr Ryszard Gąsierkiewicz, coach rodzinny/terapeuta/ekspert projektu (maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)

1135 –1200              PRZERWA KAWOWA (sala nr 024)

1200ZARYS KONCEPCJI COACHINGU RODZINNEGO

            Dr Marta Kulesza - Akademia Pedagogiki Specjalnej/KARAN, ekspert projektu

1220PROCES COACHINGU RODZINNEGO – FAZY I PRZEBIEG

            Mgr inż. Andrzej Hejduk - ekspert projektu

1240COACHING RODZINNY JAKO OFERTA STUDIÓW I SZKOLEŃ

            Dr Marek Kulesza – UKSW, ekspert projektu

1300 –1330                                                             DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA

z udziałem m.in. coachów rodzinnych oraz ekspertów projektu

COACHING RODZINNY W PRZESTRZENI DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINY

prowadzenie: dr Marek Kulesza – ekspert projektu

1330       ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

            OBIAD(sala nr 024)